Dit najaar geeft de federale regering haar goedkeuring voor de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Er zijn heel wat wijzigingen met als doel het vennootschapsrecht te moderniseren en te vereenvoudigen. “Opgelet, deze verandering heeft invloed op de bestaande statuten, aandeelhoudersovereenkomsten of investeringsovereenkomsten”, waarschuwt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg.

De wijzigingen zullen bijna iedere onderneming treffen. Daarom is het van groot belang dat zaakvoerders of de bevoegde verantwoordelijken voldoende op de hoogte zijn van wat er op til is. Het nieuwe wetboek maakt het namelijk noodzakelijk om huidige statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, investeringsovereenkomsten, optieregelingen, corporate governance charters, familiecharters, enzovoort, opnieuw tegen het licht te houden.

Een andere belangrijke verandering is de beperking van het aantal vennootschappen. Er blijven nog vier vormen over: de Maatschap, de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV) en de Coöperatieve Vennootschap (CV). Dit heeft heel wat gevolgen voor de bestaande regelgeving. Aandelen kunnen in de BV en de NV nu bijvoorbeeld één stem, geen enkel stemrecht of zelfs een veelvuldig aantal stemmen hebben. In de BV zal er overigens een vrije overdracht van aandelen mogelijk zijn of kan de winst voortaan soepeler verdeeld worden. De winstuitkering is nu ook afhankelijk van de liquiditeit.

Organisaties zoals Voka Limburg organiseren in de komende maanden diverse informatiesessies waarin wordt uitgelegd welke stappen ondernemingen moeten nemen om zich naar het nieuwe wetboek te schikken.

Bron : www.madeinlimburg.be

Inloggen

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.